Καρμικα Μαθηματα

Τα Καρμικά Μαθήματα δείχνουν αδυναμίες που θα απασχολήσουν το άτομο και θα χρειαστεί να τις αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Βρίσκονται μέσα από την ανάλυση του γενέθλιου ονόματος και δηλώνονται από τους αριθμούς που λείπουν από το όνομα.

Παράδειγμα:

Α Ν Θ Η    Δ Ε Δ Ε

1  5  9  8   4 5 4 5

στο συγκεκριμένο παράδειγμα λειπουν οι αριθμοί 2,3,6,7 οι οποίοι ειναι τα καρμικα μαθηματα

Ο μέσος όρος καρμικών μαθημάτων είναι δύο αλλά μπορεί και να βρεθούν ακόμη και τέσσερα ή και πέντε.. Δεν είναι καθόλου απίθανο ακόμη να μη βρεθούν  καθόλου καρμικά μαθήματα σε ένα όνομα. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι το άτομο ήρθε σε αυτή την ενσάρκωση χωρίς να χρειάζεται να μάθει τίποτα απολύτως! Τα καρμικά μαθήματα μας βοηθάνε να δώσουμε μια σωστή κατεύθυνση στη ζωή μας

Τα Καρμικά Μαθήματα είναι ενέργειες που το άτομο δεν έχει έρθει σε επαφή σε προηγούμενες ζωές . Δεν είναι γνωστό αν το άτομο δεν ήρθε σε επαφή επίτηδες ή αν απλά για άλλους λόγους το συγκεκριμένο δυναμικό δεν έκανε την εμφάνισή του, αλλά σε αυτή τη ζωή η έλλειψη της γνώσης αυτού του δυναμικού θα είναι σημαντικός παράγοντας για το άτομο. Αν υπάρχει ένα Καρμικό Μάθημα είναι αναπόφευκτο τα θέματα που περιγράφει να παίξουν σημαντικό ρόλο στη ζωή του ατόμου.

Όταν ένα Καρμικό Μάθημα εμφανίζεται ως στοιχείο του Πυρήνα τότε έχουμε ένα τροποποιημένο καρμικό μάθημα και σε αυτή την περίπτωση παίζει ρόλο η δύναμη του Πυρήνα που βοηθά το άτομο να ανταπεξέλθει στο Καρμικό Μάθημα. Βέβαια αν ο Πυρήνας λειτουργεί αρνητικά, αν υπάρχουν Κύριοι αριθμοί ή αν υπάρχουν επαναλαμβανόμενοι αριθμοί ή καρμικά χρέη, τότε θα είναι πιο δύσκολο για το άτομο να επεξεργαστεί το Καρμικό Μάθημα.

Συνήθως ένα άτομο παρουσιάζει μέχρι και τρία Καρμικά Μαθήματα, κάτι που θεωρείται φυσικό. Από τέσσερα και πάνω πρόκειται για περιπτώσεις κάπως μπλοκαρισμένες. Ειδικά στην περίπτωση που παρουσιάζεται η έλλειψη του 1 του 5 και του 9 τα Καρμικά Μαθήματα είναι πλέον πιο κοντά στην περιοχή των Καρμικών Χρεών και το άτομο έχει να ξεπεράσει θέματα που σχετίζονται με τον χρωματισμό της ίδιας της προσωπικότητάς του.

Τα καρμικά μαθήματα δε θα πρέπει να συγχέονται με τα Καρμικά Χρέη!