Το Αριθμολογικό Γενέθλιο Θέμα

Όπως και στην Αστρολογία, έτσι και στην Αριθμολογία πρέπει να καταστρωθεί ένας αριθμολογικός χάρτης ο οποίος, όπως και ο αντίστοιχος γενέθλιος χάρτης από την πλευρά της Αστρολογίας, θα περιγράφει το γενέθλιο θέμα του ατόμου. Τα στοιχεία από τα οποία είναι φτιαγμένο το άτομο, τα εφόδια που έχει για να βαδίσει στο μονοπάτι της ζωής του και τα θέματα που θα χρειαστεί να προσέξει στις υποθέσεις του. Τους συγκεκριμένους τρόπους που έχει το άτομο να εκδηλώνεται και να εκφράζει τον εαυτό του μέσα στο σύνολο, να διαφοροποιείται και να ξεχωρίζει με τη μοναδικότητά του αλλά και το βαθύτερο, εσωτερικό κομμάτι του εαυτού του που παραμένει μυστικό από την κοινωνία και που είναι σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η ενέργεια που ωθεί το άτομο να δημιουργήσει ή και να καταστρέψει.

Στο αριθμολογικό θέμα χρησιμοποιούνται δώδεκα αριθμοί, οι γνωστοί εννέα μαζί με τους κύριους αριθμούς 11, 22 και 33, κάτι που μας κάνει να σκεφτούμε μια αντιστοιχία με τα δώδεκα ζώδια.. Κάποιοι αριθμολόγοι σταματούν στο 22 και δε δίνουν μεγάλο βάρος στον αριθμό 33 που θεωρείται ως αριθμός που σχετίζεται με την ενέργεια της ανώτερης αγάπης μέσα στον άνθρωπο και προσδίδει χαρακτηριστικά θυσίας και χριστιανικής αγάπης, με το σκεπτικό ότι ο μέσος άνθρωπος δε μπορεί να υπερβεί τον ατομικό εγωισμό. Αυτό βέβαια εναπόκειται στην προσωπική θεώρηση του εκάστοτε αριθμολόγου, αλλά είτε χαλάσουμε τη δωδεκάδα είτε όχι, αυτό δε σημαίνει ότι δε λειτουργεί ο αριθμολογικός χάρτης μιας και δεν υπάρχουν ξεκάθαρες αντιστοιχίες ανάμεσα στους αριθμούς και τα ζώδια. Αυτό που μπορούμε μόνο να παρατηρήσουμε είναι ο καθόλου τυχαίος συμβολισμός του αριθμού δώδεκα..

Το αριθμολογικό γενέθλιο θέμα ενός ατόμου αποτελείται από:

  • τον αριθμό της ζωής (αριθμός μονοπατιού ή πεπρωμένου)

  • τον αριθμό προσωπικότητας

  • τον αριθμό ψυχής

  • τον αριθμό έκφρασης

  • τον αριθμό ανεξαρτησίας

  • τον αριθμό οικογένειας

  • τον καρμικό αριθμό

  Continue reading