Μαθήματα Αριθμολογίας

Μαθήματα Αριθμολογίας
-εξωτερική αριθμολογία
-προσωπικότητα
-εσωτερική αριθμολογία
-θεωρία αριθμών
-προγνωστική αριθμολογία

γίνονται σε ομάδες ή ατομικά μέσω Skype
πληροφορίες athanzervas@gmail.com

 

 

my page on FB: Athan

my profile on FB: Athan J. Zervas

follow me on Twitter AthanZervas

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s