Το Αριθμολογικό Γενέθλιο Θέμα

Όπως και στην Αστρολογία, έτσι και στην Αριθμολογία πρέπει να καταστρωθεί ένας αριθμολογικός χάρτης ο οποίος, όπως και ο αντίστοιχος γενέθλιος χάρτης από την πλευρά της Αστρολογίας, θα περιγράφει το γενέθλιο θέμα του ατόμου. Τα στοιχεία από τα οποία είναι φτιαγμένο το άτομο, τα εφόδια που έχει για να βαδίσει στο μονοπάτι της ζωής του και τα θέματα που θα χρειαστεί να προσέξει στις υποθέσεις του. Τους συγκεκριμένους τρόπους που έχει το άτομο να εκδηλώνεται και να εκφράζει τον εαυτό του μέσα στο σύνολο, να διαφοροποιείται και να ξεχωρίζει με τη μοναδικότητά του αλλά και το βαθύτερο, εσωτερικό κομμάτι του εαυτού του που παραμένει μυστικό από την κοινωνία και που είναι σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η ενέργεια που ωθεί το άτομο να δημιουργήσει ή και να καταστρέψει.

Στο αριθμολογικό θέμα χρησιμοποιούνται δώδεκα αριθμοί, οι γνωστοί εννέα μαζί με τους κύριους αριθμούς 11, 22 και 33, κάτι που μας κάνει να σκεφτούμε μια αντιστοιχία με τα δώδεκα ζώδια.. Κάποιοι αριθμολόγοι σταματούν στο 22 και δε δίνουν μεγάλο βάρος στον αριθμό 33 που θεωρείται ως αριθμός που σχετίζεται με την ενέργεια της ανώτερης αγάπης μέσα στον άνθρωπο και προσδίδει χαρακτηριστικά θυσίας και χριστιανικής αγάπης, με το σκεπτικό ότι ο μέσος άνθρωπος δε μπορεί να υπερβεί τον ατομικό εγωισμό. Αυτό βέβαια εναπόκειται στην προσωπική θεώρηση του εκάστοτε αριθμολόγου, αλλά είτε χαλάσουμε τη δωδεκάδα είτε όχι, αυτό δε σημαίνει ότι δε λειτουργεί ο αριθμολογικός χάρτης μιας και δεν υπάρχουν ξεκάθαρες αντιστοιχίες ανάμεσα στους αριθμούς και τα ζώδια. Αυτό που μπορούμε μόνο να παρατηρήσουμε είναι ο καθόλου τυχαίος συμβολισμός του αριθμού δώδεκα..

Το αριθμολογικό γενέθλιο θέμα ενός ατόμου αποτελείται από:

  • τον αριθμό της ζωής (αριθμός μονοπατιού ή πεπρωμένου)

  • τον αριθμό προσωπικότητας

  • τον αριθμό ψυχής

  • τον αριθμό έκφρασης

  • τον αριθμό ανεξαρτησίας

  • τον αριθμό οικογένειας

  • τον καρμικό αριθμό

 

Ο αριθμός Μονοπατιού (Ζωής ή Πεπρωμένου)
Ο αριθμός αυτός είναι το άθροισμα όλων των αριθμών της ημερομηνίας γέννησης του ατόμου σε μονοψήφιο αριθμό η σε έναν από τους αριθμούς 11, 22 ή 33.
Από αυτόν τον αριθμό παίρνουμε πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το πεπρωμένο του ατόμου και τη φυσική εκδήλωση και έκφραση της συνείδησης του ατόμου. Θα μπορούσαμε να τον παραλληλίσουμε με τον αστρολογικό Ήλιο και ανάλογα με τη φύση του αριθμού που προκύπτει μπορούμε να συμπεράνουμε πράγματα για τον δρόμο ή τους δρόμους που θα ακολουθήσει το άτομο, τους ελιγμούς που θα χρειαστεί να κάνει ή την κατεύθυνση που είναι η καλύτερη και πλέον αποδοτική για τη ζωή του.

Ο αριθμός Προσωπικότητας
Γνωρίζοντας τι πρέπει να επιτύχει το άτομο στη ζωή του και ποιον δρόμο να ακολουθήσει, έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος είναι, ποιες είναι οι αρετές του και τα δώρα με τα οποία έχει προικιστεί και τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να εφαρμόσει τη θέλησή του και να οδηγηθεί στην αυτοπραγμάτωση φτάνοντας σε ένα ανώτερο επίπεδο συνειδητοποίησης. Τα παραπάνω φαίνονται μέσα από τον αριθμό προσωπικότητας, ο οποίος παράγεται από το άθροισμα των συμφώνων του ονοματεπωνύμου και αυτού του αριθμού σε μονοψήφιο. Αυτός ο αριθμός μας δίνει πληροφορίες πάνω σε αυτό που η Ψυχολογία ονομάζει ”Εγώ” και η Αστρολογία ονομάζει ”Ωροσκόπο”. Μέσω του ωροσκόπου γενικά προβάλλουμε στοιχεία προσωπικότητας για να δούμε τον καθρεφτισμό τους μέσα από τους άλλους και να μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε. Αυτό γίνεται γιατί συνήθως ο ωροσκόπος είναι το πρώτο στοιχείο που αντιλαμβανόμαστε συνειδητά από τον εαυτό μας ή από τους άλλους και έτσι είναι και αυτό το στοιχείο που κατά κάποιο τρόπο επιβάλλεται στη συνείδησή μας παρότι τα στοιχεία που έρχονται μέσα από τον Ήλιο μας είναι πιο σημαντικά και πλησιάζουν περισσότερο σε αυτό που όντως είμαστε (ατομικότητα).
Το ίδιο ισχύει και με το αριθμό Προσωπικότητας, ο οποίος μπορεί μερικές φορές να κρύψει, να καταπιέσει, να πνίξει ή να μεταφέρει σε δεύτερο πλάνο την εκδήλωση του αριθμού του Μονοπατιού. Μπορεί δηλαδή ο χαρακτήρας ενός ατόμου και οι επιθυμίες του που υπαγορεύονται από το εγώ του καταληκτικά να το οδηγήσουν στο να χάσει τον δρόμο του και τους πραγματικούς του στόχους. Ιδανικά λοιπόν, ο αριθμός του Μονοπατιού και ο αριθμός της Προσωπικότητας θα πρέπει να είναι εναρμονισμένοι και σε ισορροπία. Εξελικτικά, ο αριθμός της Προσωπικότητας μπορεί να φανεί χρήσιμος και βοηθητικός στον αριθμό του Μονοπατιού ενώ το αντίθετο δεν είναι απαραίτητα λειτουργικό. Ο χαρακτήρας ενός ατόμου μπορεί να περιγραφεί από τον αριθμό προσωπικότητας και να οριστεί μάλιστα με πολλές λεπτομέρειες αλλά θα πρέπει να συμβαδίζει και να ενισχύει τη θέληση του ατόμου και τη συνειδητότητά του.

Ο αριθμός Ψυχής
Για να τον υπολογίσουμε βρίσκουμε το μονοψήφιο άθροισμα των φωνηέντων που περιέχονται στο πλήρες ονοματεπώνυμο του ατόμου. Ο αριθμός της Ψυχής είναι αρκετά ιδιαίτερος, με πολλές λεπτές ενέργειες, και θα πρέπει να τον μελετήσουμε με μεγάλη ευαισθησία και προσοχή. Ο αριθμός σχετίζεται με τα κίνητρα του ατόμου και τα συναισθήματά του και όπως είναι φυσικό ανάλογα με τα βαθύτερα, εσωτερικά του κίνητρα και τη φύση των συναισθημάτων του, τα χαρακτηριστικά που αποκαλύπτονται από τον αριθμό Μονοπατιού και τον αριθμό Προσωπικότητας μπορούν να διαφοροποιηθούν, να ενισχυθούν ή και να ακυρωθούν. Από αυτόν τον αριθμό μπορούμε να καταλάβουμε το είδος των συναισθημάτων (ερωτικά και άλλα) που μπορεί να νοιώσει το άτομο και ο αριθμός θα μπορούσε να συνδεθεί με τον πλανήτη Αφροδίτη..
Αν για παράδειγμα, ο αριθμός Μονοπατιού μιλάει για την αυθόρμητη εκδήλωση του ατόμου και τη φύση της θέλησής του, ο αριθμός της Ψυχής δείχνει τους λόγους που σπρώχνουν το άτομο για εκδήλωση και θέληση, αυτό που ωθεί το άτομο να θέλει και να επιθυμεί κάτι ή κάποιον και τους λόγους που το άτομο κάνει αυτό που κάνει. Αντίστοιχα, αν ο αριθμός Προσωπικότητας ενός ατόμου μας αποκαλύπτει τον συγκεκριμένο τρόπο που το άτομο εκδηλώνει τα συναισθήματα που νοιώθει, ο αριθμός της Ψυχής μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση στην ίδια την ουσία των συναισθημάτων του, στην ουσία αυτού που τον ελκύει ή αυτού που τον απωθεί. Με άλλα λόγια, ο αριθμός της Ψυχής μας συνδέει με την εσωτερική υπόσταση και αντίληψη του ατόμου, με αυτές τις περιοχές της ύπαρξής του που δεν είναι φανερές και άμεσα προσβάσιμες από τους άλλους, με αυτά που μόνο το ίδιο το άτομο γνωρίζει και καταλαβαίνει και που το οδηγούν να αγαπήσει, να αισθανθεί οικειότητα με κάποιους και με κάποιους άλλους όχι.. 

Ο αριθμός Έκφρασης
Αφού λάβουμε υπόψιν τα βαθύτερα κίνητρα του ατόμου και όλων των παραγόντων που το ωθούν να δράσει και να συμπεριφερθεί με τον συγκεκριμένο τρόπο που συμπεριφέρεται, ο αριθμός Έκφρασης μας φανερώνει τον τρόπο που το άτομο χρησιμοποιεί για να εκφράσει αυτές του τις επιθυμίες, τις ελπίδες, τα όνειρά του και τις τάσεις του.Μπαίνουμε λοιπόν με αυτόν τον αριθμό στο πεδίο του ατόμου που σχετίζεται με τις απόψεις του, τις πεποιθήσεις του , τα πιστεύω του και τις προτιμήσεις του σε όλους τους τομείς της ζωής του αλλά μαθαίνουμε και για τον τρόπο που έχει το άτομο για να επιδείξει αυτά τα πιστεύω, ακόμη και μέσα από το στυλ που έχει για να ντύνεται και να παρουσιάσει τον εαυτό του.
Ο αριθμός Έκφρασης υπολογίζεται με την αναγωγή σε μονοψήφιο του αθροίσματος όλων των γραμμάτων του ονοματεπωνύμου. Μελετώντας τον αριθμό αυτόν καταλαβαίνουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο το άτομο δομεί τις απόψεις του, τον λόγο που ενδιαφέρεται για την τάδε ή δείνα ιδέα, γιατί έχει συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, σε ποιο βαθμό μπορεί να αντιληφθεί και να δεχτεί ιδέες διαφορετικές από τις δικές του που έρχονται από άλλους, σε τι βαθμό το άτομο είναι περίεργο και ανοιχτό σε καινούργια πράγματα, ποια είναι η θέληση του να επιβεβαιώσει και να σταθεροποιήσει τα πιστεύω του και το επίπεδο από το οποίο επικοινωνεί. Τα παραπάνω αστρολογικά φαίνονται από τον πλανήτη Ερμή και τη θέση που έχει στο γενέθλιο θέμα, οπότε μπορούμε να παραλληλίσουμε τον αριθμό Έκφρασης με αυτόν τον πλανήτη αλλά και με τον Δία μιας και οι παραπάνω πληροφορίες σχετίζονται και με το δυναμικό που έχει το άτομο να διευρύνει τους ορίζοντές του, να ανοίγεται στον κόσμο των ανθρώπων και των ιδεών, στη φιλοσοφία της ζωής που υιοθετεί, στις επιλογές του και όλα αυτά που μπορεί το άτομο να πετύχει χρησιμοποιώντας τους στόχους του.
Η νοοτροπία και το στυλ του ατόμου, ο αριθμός Έκφρασης δηλαδή, εκδηλώνονται σαφέστατα σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και διαπροσωπικής ζωής του ατόμου (επαφές με άλλα άτομα, προσωπική και συναισθηματική ζωή, δραστηριότητες, προτιμήσεις και στάση, συμπεριφοριστικά αντανακλαστικά κτλ )

Ο αριθμός Ανεξαρτησίας (Εξέλιξης)
Βρίσκουμε αυτόν τον αριθμό αν αθροίσουμε σε μονοψήφιο το σύνολο των γραμμάτων του βαφτιστικού ονόματος. Ο συγκεκριμένος αριθμός μας δίνει πληροφορίες σε σχέση με τον δυναμισμό του ατόμου και την ικανότητά του να αναλαμβάνει δράση είτε για να εδραιώσει την προσωπικότητά του είτε για να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες του ασκώντας τη θέληση και την αποφασιστικότητά του, οδηγούμενο εντέλει στο σημείο να αποκτήσει σωματική, ψυχική και νοητική ανεξαρτησία. Η μελέτη αυτού του αριθμού πρέπει να γίνει σοβαρά και σε βάθος και να μη θεωρηθεί ως ένας δευτερεύων αριθμός μόνο και μόνο γιατί παράγεται από το μικρό όνομα του ατόμου, όνομα που μπορεί και να το μοιράζεται το ίδιο το άτομο με πάρα πολλά άλλα άτομα.. Οι πληροφορίες που εξάγονται από τη μελέτη του αριθμού ανεξαρτησίας θα πρέπει να συνδυαστούν με τα υπόλοιπα στοιχεία του αριθμολογικού θέματος και να γίνει σαφές κατά πόσο ο αριθμός αυτός ενισχύεται ή εμποδίζεται από τους υπόλοιπους αριθμούς του ατόμου.

Ο αριθμός Οικογενείας
Είναι η μονοψήφια αναγωγή του αριθμού που προκύπτει από το σύνολο των γραμμάτων που αποτελούν το επώνυμο του ατόμου. Από κάποιους καλείται αριθμός Κληρονομικότητας, μιας και οι πληροφορίες που μας δίνει αναφέρονται σε παράγοντες που κληρονομούμε στη ζωή μας μέσα από την οικογένεια. Ο αριθμός δείχνει από τη μια πλευρά την οικογένεια του ατόμου και το άμεσο περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε και ανατράφηκε, και από την άλλη δείχνει τον τύπο της οικογένειας που το άτομο θα θελήσει να δημιουργήσει. Γενικότερα, δείχνει τη σχέση του ατόμου με το περιβάλλον του, τις ιδέες, τα ενδιαφέροντα που μοιράζεται με το περιβάλλον του, τις απόψεις που εκφράζει και συζητάει. Η έννοια της κληρονομικότητας και της κληρονομιάς μπορεί και να μας παραπέμπει σε μια θεώρηση πιο καρμική και αναπόφευκτη.. Το άτομο δεν είναι ούτε εντελώς θύμα ούτε όμως και εντελώς αθώο, όσον αφορά σε αυτά που ”κληρονομεί” από την οικογένειά του. Ανάλογα με τη φύση του, την προσωπικότητά του και τη δύναμη του χαρακτήρα του, το άτομο θα βιώσει λιγότερο ή περισσότερο έντονα την επιρροή από το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε και θα κουβαλήσει τα μπαγκάζια που του έδωσε η οικογένειά του. Μέσα όμως από τη θέλησή του και την ικανότητά του να αποφασίζει και να πράττει, το άτομο μπορεί επίσης να ασκήσει επιρροή στο περιβάλλον που ζει και στις περιστάσεις της ζωής του. Δεν είναι απαραίτητο, λοιπόν, να δούμε μέσα από τον αριθμό Οικογενείας πληροφορίες που καθορίζουν το μέλλον, που κάνουν τα πράγματα αναπόφευκτα και που περιορίζουν το άτομο μέσα από τον νόμου του αιτίου-αιτιατού, γιατί σε αυτή την εξίσωση το άτομο θα ήταν μόνο το αιτιατό κομμάτι και όχι αίτιο για το οτιδήποτε. Απλά θα υφίστατο τα καλά και τα κακά ως αποτέλεσμα της δράσης των γονιών και των προγόνων του χωρίς το ίδιο να μπορεί να δημιουργήσει κάτι προσωπικό και μοναδικό.

Αντιθέτως ο αριθμός Οικογενείας θα πρέπει να ερμηνεύεται ως μια ενέργεια φυσικής ενσωμάτωσης στο περιβάλλον μέσα στο οποίο το άτομο γεννήθηκε και μεγάλωσε και μέσα από αυτόν μπορούμε να αξιολογήσουμε κατά πόσο και με ποιόν τρόπο το άτομο έχει ενσωματωθεί και ενσωματώσει το περιβάλλον του, οικογενειακό και κοινωνικό, και αν έχει μια λειτουργική σχέση με αυτό. Μπορούμε να διακρίνουμε τις πιθανές αντιστάσεις που διατηρεί το άτομο ή τις αντιθέσεις που έχει με το συστημικό του περιβάλλον και να συλλάβουμε την ”ύλη” μέσω της οποίας του έχει δοθεί μορφή, μαντεύοντας έτσι την πιθανή συμπεριφορά του στην ενήλικη ζωή του. Όταν και το ίδιο με τη σειρά του αποκτήσει μια οικογένεια. Συνοπτικά μέσα από αυτόν τον αριθμό μπορούμε να καταλάβουμε τις πρώιμες επιρροές που δέχτηκε το άτομο στην αρχή της ζωής του, τη σχέση που έχει το άτομο με την οικογένειά του, με την ”μεγαλύτερη οικογένεια” (γειτονιά, φυλή) και κατ’επέκταση με την κοινωνία. Καταλαβαίνουμε το είδος της οικογένειας που επιθυμεί το άτομο να δημιουργήσει.
Σημείωση: Εφόσον θέλουμε να διερευνήσουμε τους παράγοντες που σχετίζονται με την κληρονομικότητα και τις κληρονομιές του ατόμου, θα ήταν χρήσιμο και θα μας έδινε πληρέστερη εικόνα αν αναλύαμε όχι μόνο το οικογενειακό επώνυμο αλλά και αυτό της μητέρας, είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με το επώνυμο του πατέρα.

O αριθμός του Κάρμα
Ανάγουμε σε μονοψήφιο αριθμό το αποτέλεσμα του αθροίσματος του αριθμού Μονοπατιού, του αριθμού Ανεξαρτησίας και του αριθμού Οικογενείας. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αρκετά κοινά με τον άξονα των σεληνιακών δεσμών σε ένα αστρολογικό θέμα, μιας και μας δίνει πληροφορίες για τις εμπειρίες του ατόμου που εκδηλώνονται με τη μορφή των ποιοτήτων, των αρετών και των ταλέντων του. Δείχνει τομείς στους οποίους το άτομο έχει εύνοια και διευκολύνεται αλλά και τομείς στους οποίους το άτομο συναντά εμπόδια που υψώνονται στον δρόμο του καθώς και άσχημα συμπεριφοριστικά μοτίβα που δεν το αφήνουν να αναπτυχθεί μιας και επαναλαμβάνει το ίδια λάθη χωρίς να μαθαίνει μέσα από αυτά, έως ότου να τα αντιληφθεί συνειδητά. Μέσα από τη μελέτη αυτού του αριθμού μπορούμε να διακρίνουμε το κομμάτι αυτό του ατόμου που είναι πιο κοντά στην ακινησία και την αποδοχή αυτού που είναι (καρμικές καταβολές ου δεν αλλάζουν) και στο κομμάτι του ατόμου που έχει να κάνει με τη ελεύθερη βούληση. Και τα δύο κομμάτια συναποτελούν και συνθέτουν το ”κεφάλαιο” που έχει το άτομο για να δράσει, να ζήσει και να πραγματώσει τον εαυτό του. Στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για ενδείξεις που είναι στην κυριολεξία πολύ ακριβείς και μας επιτρέπουν να συνθέσουμε όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες που αντλούμε από το σύνολο του αριθμολογικού θέματος.

Όπως και σε ένα αστρολογικό θέμα, έτσι και σε ένα αριθμολογικό θέμα προκύπτουν παράμετροι και στοιχεία που μπορεί και να φαίνονται αντίθετα ή και ασύμβατα μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα όμως αυτό δεν ισχύει γιατί όλα τα χαρακτηριστικά που μας αποκαλύπτουν οι αριθμοί ενός ατόμου αποτελούν μέρη του ατόμου! Γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον ότι η προσωπικότητα είναι περισσότερο σύνθετη από αυτό που φαίνεται και πολύ συχνά είναι γεμάτη με αντιφάσεις και πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι υπάρχει αυτό που λέγεται δυναμική εξέλιξη της προσωπικότητας και πώς όταν η προσωπικότητα αποφασίσει να εκφραστεί με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που συνηθίζει, τότε οι αντιφατικές ποιότητες που διαθέτει μπορούν να συνδεθούν μέσα από ένα άλλο νόημα. Για να γίνει αυτό, η προσωπικότητα θα πρέπει να εργαστεί πάνω σε εσωτερικές τριβές και εντάσεις ψυχολογικού, ηθικού, συναισθηματικού ή άλλου είδους. Οι εσωτερικές αυτές συγκρούσεις δε φαίνονται και πολλές φορές δεν γίνονται συνειδητά αντιληπτές ούτε από το ίδιο το άτομο, αλλά είναι αυτές που ακριβώς δημιουργούν τη δυναμική της εξέλιξης της προσωπικότητας.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s