Τα εμποδια και τα δωρα της ημερας γεννησης.

Πέρα από τους αριθμούς-‘εμπόδια’ που λειτουργούν ως θέματα προς επεξεργασία και τους αριθμούς- ‘επιτεύγματα’ που δείχνουν αυτά που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε στη ζωή μας (αριθμοί που παράγονται μέσα από την ανάλυση της πλήρους ημερομηνίας γέννησης), υπάρχουν τα εμπόδια και τα δώρα που βγαίνουν μέσα από τον αριθμό της ημέρας που έχουμε γεννηθεί.

Τα εμπόδια και τα δώρα αυτά δεν είναι ίσως τόσο ισχυρά όσο αυτά που προκύπτουν από την ανάλυση ολόκληρης της ημερομηνίας γέννησης αλλά παρόλα αυτά χρωματίζουν το σύνολο και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη συνολική ανάλυση και ερμηνεία. Θα μπορούσαν ίσως να κατηγοριοποιηθούν στην εσωτερική αριθμολογία μιας και μεταφέρουν την εσωτερική δύναμη και την εσωτερική πληγή του ατόμου, σαν ενέργεια περισσότερο παρά σαν εμπόδια εκπεφρασμένα στην υλική πραγματικότητα (καταστάσεις και συμβάντα), εκτός βέβαια αν ταυτίζονται με τα εμπόδια και τα επιτεύγματα που προκύπτουν από την πλήρη ανάλυση.

                                                 Image

Τα εμπόδια και τα δώρα αυτά θα υπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου αλλά θα κάνουν την παρουσία τους αισθητή κατά τη διάρκεια του παραγωγικού κύκλου, που προκύπτει ακριβώς από την ημέρα της γέννησης και είναι σε λειτουργία χοντρικά από τα 30 μέχρι τα 60 μας.

Το εμπόδιο της ημέρας γέννησης.

Για να βρούμε το εμπόδιο της ημέρας της γέννησης αρκεί να κάνουμε την αφαίρεση των δύο ψηφίων της ημέρας μας. Όπως γίνεται αντιληπτό όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η μέχρι και τις 9 κάθε μήνα δεν έχουν κανένα εμπόδιο αλλά και κανένα δώρο.

(Υπογραμμίζουμε  ότι το άρθρο μιλάει για τα εμπόδια και τα δώρα μέσα από την ημέρα της γέννησης και όχι για τη συνολική ημερομηνία. Όλοι μας έχουμε εμπόδια και δώρα!)

Ας υποθέσουμε ότι κάποιος έχει γεννηθεί 13 κάποιου μήνα. Κάνουμε την αφαίρεση 3-1 και καταλήγουμε στον αριθμό 2. Αυτό είναι το εμπόδιο από την ημέρα γέννησης.

Στο ίδιο εμπόδιο βέβαια θα καταλήξουμε και για κάποιον γεννημένο στις 31. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το εμπόδιο που προέρχεται από χαμηλότερη οκτάβα είναι πιο ισχυρό. Το 13 είναι σε χαμηλότερη οκτάβα από το 31, άρα το εμπόδιο 2 από το 13 είναι ισχυρότερο από το εμπόδιο 2 από το 31. Το αντίθετο ισχύει για τα δώρα που θα δούμε παρακάτω. Όσο πιο πάνω η οκτάβα τόσο ισχυρότερο και το δώρο.

Μια συνοπτική ερμηνεία των εμποδίων της ημέρας γέννησης:

Εμπόδιο 1: Σωστή διαδικασία εξατομίκευσης, εγωισμός.

Εμπόδιο 2: Συνεργασία, σχέσεις.

Εμπόδιο 3: Διασκορπισμός ενέργειας, χρήση προφορικού λόγου.

Εμπόδιο 4: Καταπίεση μέσω εργασίας, απροσεξία σε λεπτομέρειες.

Εμπόδιο 5: Αδράνεια, αποδοχή αλλαγής, δημιουργική ελευθερία.

Εμπόδιο 6: Προσαρμογή στις ευθύνες.

Εμπόδιο 7: Έλλειψη πίστης και πειθαρχίας.

Εμπόδιο 8: Σωστή χρήση του χρήματος και της δύναμης.

Το δώρο της ημέρας γέννησης.

Για να βρούμε το δώρο της ημέρας της γέννησης αρκεί να αφαιρέσουμε το εμπόδιο από τον αριθμό της πληρότητας, το 9.

Στο παράδειγμα με το άτομο που έχει γεννηθεί στις 13 ενός μήνα, εφόσον το εμπόδιό του είναι το 2 τότε το δώρο του θα είναι ο αριθμός 7. Το ίδιο είναι και το δώρο για κάποιον γεννημένο στις 31 ενός μήνα αλλά όπως είπαμε και πιο πριν εφόσον είναι σε ανώτερη οκτάβα ο αριθμός η ενέργεια του δώρου θα είναι πιο ισχυρή.

Μια συνοπτική ερμηνεία των δώρων της ημέρας γέννησης:

Δώρο 1: Υλοποίηση.

Δώρο 2: Διάνοια, κατανόηση.

Δώρο 3: Δημιουργικότητα.

Δώρο 4: Ανάπτυξη.

Δώρο 5: Σταθερότητα.

Δώρο 6: Επιτυχία.

Δώρο 7: Γνώσεις, Σοφία

Δώρο 8: Υλική επιτυχία.

Η φύση μερικές φορές προσθέτει αφαιρώντας και αφαιρεί προσθέτοντας…
Σε ό,τι μας λείπει υπάρχει μέσα μας κάτι άλλο που μας βοηθάει να το αναπληρώσουμε ή να αντέξουμε την έλλειψη του. Το δώρο είναι στην ουσία μια ενέργεια που έρχεται για να μας βοηθήσει να υπομείνουμε και να βαστάξουμε το εμπόδιό μας.

Στο παράδειγμα, το άτομο επιθυμεί τη σταθερότητα και την εργασία στη ζωή του και ο αριθμός 13 του την υπόσχεται. Για να την αποκτήσει όμως θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της συνεργασίας και του συσχετισμού. Στην προσπάθειά του αυτή η πίστη σε κάτι ανώτερο, οι γνώσεις που θα αποκτήσει και η σοφία του θα το βοηθήσουν να υπομείνει ή και να ξεπεράσει το εμπόδιό του.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s