Αριθμολογικες αξιες γραμματων

Οι  αντιστοιχίες των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου με τους αριθμούς.

 Σύμφωνα με τον Πυθαγόρα κάθε γράμμα ανήκει σε μια συγκεκριμένη τάξη-ομάδα που περιλαμβάνει  τρία γράμματα η κάθε μια και που χρωματίζει με συγκεκριμένες ιδιότητες διαφορετικές η μία από την άλλη και τα τρία γράμματα.

 Ο Πυθαγόρας δε έλαβε υπόψη του τα αρχαιότερα γράμματα στίγμα, κόπα και σάμπι. Αυτά είναι τα γράμματα που δεν επικράτησαν στο ελληνικό αλφάβητο γιατί χάθηκαν οι ιδιότητές τους και οι δονήσεις αυτών των γραμμάτων θα επανέλθουν όταν η ανθρωπότητα κερδίσει τη χαμένη της αθωότητα και επανέλθει στη γη η ‘χρυσή εποχή’…

Τάξη

Γράμματα

Δυναμική

                  Α,  Ι,   Σ

Συνεργατική

                  Β,  Κ,  Τ

Κοινωνική

                  Γ,  Λ,  Υ

Γήινη

                  Δ,  Μ, Φ

Μεταβλητή

                  Ε,  Ν

Μεταφυσική

                  Ζ,  Π, Ψ

Λειτουργική

                 Η,  Ξ,  Ω

Καρμική

                 Θ,        Ρ

Θεϊκή

                       Ο, Χ

 Από το παραπάνω καταλήγουμε και στην αντιστοιχία των γραμμάτων με τους αριθμούς.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Α

Β

Γ

Δ

Ε

#

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ο

Π

Ξ

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

#

Χ

Ψ

Ω

#

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s