Μια μικρη εισαγωγη..

Πισω απο τα πάντα βρίσκονται οι Αριθμοί. Η Αριθμολογία είναι η μελέτη της απόκρυφης έννοιας των αριθμών και της σχεσης τους με τις ανθρώπινες υποθέσεις. Οι αποκρυφιστές πιστεύουν οτι μέσα στους αριθμούς κρύβονται μυστικές δυνάμεις οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε εξωτερικό αλλά και εσωτερικό επίπεδο.


Η Αριθμολογία όμως δεν είναι από μόνη της ενα ολοκληρωμένο συστημα πρόγνωσης. Για να χρησιμοποιήσει κάποιος την Αριθμολογία θα πρέπει απαραίτητα να έχει ορισμένες γνώσεις φυσιογνωμίας (το πώς η μορφή των μερών του σώματος επηρεάζει τις σκεπτοδιαδικασίες του ατόμου) και αστρολογίας (χαρακτηριστικά ζωδίων και τη θέση της Σελήνης για κάθε ημερομηνία)


Τα πάντα μπορούν να εκφραστούν μέσω των αριθμών και έτσι να βρεθούν σχεσεις ανάμεσα στα πάντα και να φανερωθούν κρυμμένα νοήματα.
Όλοι οι αριθμοί είναι μυστηριώδεις αγωγοί της κοσμικής ενέργειας. Δεν είναι πραγματικές υπάρχουσες οντότητες αλλά σύμβολα.
Οι αριθμοί ειναι συνδεδεμένοι με τα ουράνια σώματα και επηρεάζονται απο αυτά. Αυτά τα ουράνια σώματα εκπέμπουν συχνότητες και ασκούν την επίδρασή τους μέσα απο τον χαρακτήρα του ατόμου.
Οι αριθμοί παρέχουν ενα κλειδί με το οποίο μπορούμε να ερμηνεύσουμε την ανθρώπινη προσωπικότητα.
Κάθε αριθμός έχει μια καλή όψη και μια κακή.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s