Μονοπατι Ζωης

Ο αριθμός του μονοπατιού αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς στη ζωή μας και είναι το βασικό μας ‘μάθημα’.

Δείχνει τις ευκαιρίες που έχουμε ώστε να μάθουμε τα επιμέρους μαθήματα που έχουμε έρθει για να μάθουμε και φωτογραφίζει ‘πρόσωπα και καταστάσεις’ που θα συναντήσουμε.

Δείχνει επαγγελματική κατεύθυνση.

Όσο πιο μικρός είναι ο αριθμός τόσο πιο ‘απλό’ είναι το μάθημα, πιο ‘ορατό’ και πιο εύκολα ‘απορροφήσιμο’. Όσο μεγαλώνουν οι αριθμοί τόσο περισσότερο σύνθετη γίνεται η ζωή μας.

Τα μονοπάτια από το 1 μέχρι το 6 έχουν ως θέμα τους βασικές έννοιες ενώ από το 7 μέχρι το 9 τα μαθήματα είναι γύρω από πολυσύνθετα θέματα.

Το 11 και το 22 ως μονοπάτια είναι τα πλέον δυσκολότερα…

Η Ψυχή αποφασίζει το μονοπάτι της σε κάθε ενσάρκωση για το μάθημα που της είναι χρήσιμο. Τα μαθήματα δε διδάσκονται με τη σειρά.

Ο αριθμός του μονοπατιού δεν αλλάζει. Η αποδοχή του μονοπατιού οδηγεί στην πλήρη ανάπτυξη μας και στην παραγωγική μας εξέλιξη.

Υπολογισμός:

Το Μονοπάτι το βρίσκουμε όταν προσθέσουμε και ανάγουμε σε μονοψήφιο αριθμό το άθροισμα της ημέρας, του μήνα και του έτους της γέννησης. Δεν ανάγουμε σε μονοψήφιο αριθμό τους κύριους αριθμούς. (11-22)

Οι μήνες μετατρέπονται στον αντίστοιχο αριθμό τους, ο Ιανουάριος σε 1, ο Φεβρουάριος σε 2 και ούτω καθεξής. Ο Νοέμβριος παραμένει ως 11 και δεν ανάγεται σε 2 γιατί είναι κύριος αριθμός. Το ίδιο ισχύει και για τις ημερομηνίες γέννησης 11 και 22 οποιουδήποτε μήνα.

Πρώτα ανάγουμε σε μονοψήφιους τους αριθμούς του μήνα, της ημέρας κα του έτους ξεχωριστά και μετά προσθέτουμε αυτούς τους αριθμούς. Δεν κάνουμε την πρόσθεση έναν προς έναν τους αριθμούς γιατί έτσι μπορεί να χάσουμε κάποιον κύριο αριθμό.

Παράδειγμα:

3  12 1940

_________

3    3    5      = 11

αν προσθέταμε με τη σειρά τους αριθμούς τότε θα χάναμε τον κύριο αριθμό

3+1+2+1+9+4+0= 20/2

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s