Κυριοι αριθμοι.

Οι κύριοι αριθμοί έχουν μεγαλύτερο δυναμικό το οποίο αν και μπορεί να λειτουργήσει στην κατώτερη οκτάβα των αριθμών (1-9) δύσκολα προσαρμόζεται και  από τη φύση τους οι συγκεκριμένοι αριθμοί έχουν τη ‘διάθεση’ να λειτουργήσουν σε ανώτερη οκτάβα.

 

Τέτοιοι αριθμοί είναι το 11, το 22, το 33, το 44, το 55 και ούτω καθεξής μέχρι και το 99.

Στην εξωτερική Αριθμολογία επεξεργαζόμαστε μόνο το 11 και το 22 και ίσως το 33. Τους υπόλοιπους τους παρατηρούμε απλά ως ‘ένδειξη’ όταν βρίσκονται στο έτος της γέννησης για παράδειγμα (1966, 1977, 1988 κτλ) ή όταν εξετάζουμε παγκόσμια γεγονότα και μεγαλύτερους εξελικτικούς κύκλους.

Οι Κύριοι αριθμοί χρειάζονται ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στην ανάλυση. Είναι αριθμοί ‘υψηλής τάσης’ και ένας άνθρωπος μπορεί να καταφέρει να τους ενσωματώσει στην ατομικότητά του αλλά με κόπο και δυσκολία.

Όσοι έχουν Κύριους αριθμούς είναι άτομα που έχουν έρθει για να δουλέψουν με ειδικές καταστάσεις και να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες δυσκολίες, όπως όλοι οι υπόλοιποι βέβαια που δεν εμφανίζουν Κύριους αριθμούς, αλλά αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κατορθώσουν να επιτύχουν πράγματα σε μεγαλύτερη κλίμακα σε σχέση με τους υπόλοιπους…Είναι άνθρωποι που έχουν έρθει για να διδάξουν και να οικοδομήσουν ανάλογα με τα χαρίσματα που διαθέτουν.

Οι Κύριοι αριθμοί συνήθως φέρνουν μαζί τους καταστάσεις στη ζωή του ατόμου που είναι ταραχώδεις, τραυματικές και έντονα δύσκολες.

Οι Κύριοι αριθμοί είναι στην ουσία τους βαθμοί μύησης που πρέπει να περάσουμε μέσα στο εξελικτικό μας ταξίδι πάνω στη Γη και στην τρίτη διάσταση.

11

Λέξη- κλειδί: Όραμα.

Είναι ο περισσότερο διαισθητικός αριθμός από όλους  και εκπροσωπεί τη Φώτιση.

Είναι ένα κανάλι για να εκδηλωθεί το υποσυνείδητο με αποτέλεσμα το άτομο να έχει γνώση πραγμάτων χωρίς να χρησιμοποιεί τον μηχανισμό της λογικής σκέψης.

Είναι ευαίσθητος αριθμός

Νευρικό σύστημα

Κάνει το άτομο ντροπαλό και μη πρακτικό.

Είναι ένα έντονο 2 αλλά με στοιχεία ηγεσίας και χαρισματικότητας.

Είναι ο αριθμός των διαισθητικών ανθρώπων.

22

Συνδυάζει το Όραμα του 11 με τη Δράση.

Έμπνευση μαζί με πρακτικότητα και μεθοδικότητα (2+2=4)

Μεγάλες ιδέες, σχέδια, ιδεαλισμός.

Αρχηγία, πολύ καλή αυτοπεποίθηση.

Αν δε λειτουργήσει πρακτικά, το 22 απλά σπαταλάει την ενέργειά του.

33

Έχει έρθει για να προσφέρει καθοδήγηση στον κόσμο.

Είναι αριθμός που επηρεάζει τους ανθρώπους βαθύτατα.

Είναι ο Master Teacher των αριθμών.

Συνδυάζει το 11 και το 22 και μεταφέρει το δυναμικό τους σε ένα άλλο επίπεδο.

Σχετίζεται με την ειλικρινή αφοσίωση.

Συνοπτικά:

11  η Γέννηση της  Ιδέας

22  η Οικοδόμηση της Ιδέας

33  η Υπηρεσία μέσα από τη Φώτιση και την Αγάπη.

44  η Ισορροπία ανάμεσα στο Πνευματικό και το Υλικό. Η επανασχεδίαση, το   ‘φορμάτ’ του εσωτερικού μας εξελικτικού λαβυρίνθου.

55  η απόκτηση της Ελευθερίας μέσα από την αποκοπή από το Παρελθόν και με το να είμαστε πλήρως ο εαυτός μας στο Τώρα.

66  η πλήρωση των υποχρεώσεων μας μέσα από χαρά και δημιουργικούς τρόπους.

77  η εσωτερική μας αποκάλυψη και η αποτελεσματική επαφή με τον πραγματικό μας πυρήνα.

88  η Αφθονία και η Ολότητα σε κάθε επίπεδο.

99 η ολοκλήρωση ενός μεγάλου εξελικτικού κύκλου

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s