Προσωπικοι Αριθμοι (χρονια, μηνας και ημερα)

Ο αριθμός της προσωπικής χρονιάς βρίσκεται με τον εξής τρόπο:

Πρώτα προσθέτουμε και ανάγουμε σε μονοψήφιο αριθμό την ημέρα γέννησης και τον μήνα της γέννησης. Ο αριθμός αυτός καλείται θεμέλιος λίθος της ημερομηνίας γέννησης.

Έπειτα σε αυτον τον αριθμό που θα βρούμε προσθέτουμε τον αριθμό του έτους που μας ενδιαφέρει (αφού τον μετατρέψουμε σε μονοψήφιο) και ανάγουμε πάλι το αποτέλεσμα σε μονοψήφιο αριθμό.

Αυτός είναι ο αριθμός του προσωπικού μας έτους.

 

Παράδειγμα:

Για μια γέννηση στις 25 Ιανουαρίου 1980 έχουμε

25+1=26.

2+6=8. (θεμέλιος λίθος)

Έστω οτι μας ενδιαφέρει να βρούμε την προσωπική χρονια του ατόμου για το έτος 2012.

Το 2012 ανάγεται σε 2+0+1+2=5

8+5=13 => 1+3=4

Το 2012 λοιπόν είναι για το άτομο προσωπικό έτος 4

(που παράγεται όμως απο τον καρμικό αριθμό 13)

Για να βρούμε τον αριθμό του προσωπικού μήνα προσθέτουμε στον αριθμό της προσωπικής χρονιάς τον αριθμό του ημερολογιακού μήνα που μας ενδιαφέρει. Αν στο παραπάνω παράδειγμα θέλουμε να δούμε πώς θα είναι ο μήνας Μάης του 2012 για το άτομο τότε αυτό που θα κάνουμε είναι να προσθέσουμε τον αριθμό 5 (Μάης) στον αριθμό 4 (προσωπική χρονιά)

4+5=9

άρα ο Μάιος του 2012 θα είναι προσωπικός μήνας 9 για το άτομο.

Ο αριθμός της προσωπικής ημέρας βρίσκεται αν στον αριθμό του προσωπικού μήνα προσθέσουμε τον αριθμό της ημερολογιακής ημέρας. Αν λοιπόν στο παραπάνω παράδειγμαθελήσουμενα δούμεπώς περιγράφεται αριθμολογικά η 15η Μαίου 2012 στη ζωη του ατόμυ τότε στον προσωπικό του μήνα (9) θα προσθέσουμε τον αριθμό 15 αφού πρώτα τον ανάγουμε σε μονοψήφιο!

15: 1+5=6

9+6=15  1+5=6

αρα η προσωπική μέρα του ατόμου για την 15η Μαιου 2012 θα ειναι αριθμός 6

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s