Πυρηνας Αναλυσης (Core)

Ο πυρήνας της ανάλυσης ενός χαρακτήρα μέσα απο την Αριθμολογία αποτελείται από:

1.  Μονοπάτι Ζωής-Focus (άθροισμα ημερομηνίας)

1α. Γενέθλιος Αριθμός-Sub focus

*Ο γενέθλιος αριθμός είναι μέρος του Μονοπατιού και στην ουσία ανήκει στους τροποποιητές. Είναι sub-lesson.

 

2.  Ονομαστικός αριθμός (σύμφωνα + φωνήεντα)

* Ονομαστικός Αριθμός =Έκφραση+ Ψυχική Ώθηση

2α. Ο Αριθμός Έκφρασης  δηλώνει    το πώς μας βλέπουν οι άλλοι, τι στοιχεία δηλαδή της προσωπικότητάς μας είναι φανερά και έκδηλα, ακόμη και εξωτερική εμφάνιση. Φανερώνει τις βαθύτερες επιθυμίες και τα όνειρα που έχει το άτομο. Δείχνει επίσης πώς το άτομο θα ήθελε να φαίνεται στα μάτια των άλλων, άρα ο αριθμός δε σχετίζεται απαραίτητα με το τι είναι στην αλήθεια το άτομο και ως εκ τούτου δεν σχετίζεται με τις ικανότητες του και τις ευκαιρίες που μπορεί να έχει στη ζωή του.

2β. Ο Αριθμός της Ψυχικής Ώθησης (αριθμός Κρυμμένου Εγώ ) δηλώνει τι είναι αυτό που κρύβεται μέσα στην ψυχή μας, τι πραγματικά θέλουμε. Το Εσωτερικό Κίνητρο. Ο αριθμός της ψυχής είναι στην ουσία ο αριθμός που δείχνει την πραγματική εικόνα του ατόμου που είμαστε. Φανερώνει το κρυμμένο δυναμικό μας και αν όχι πάντα, τις περισσότερες φορές αυτό το δυναμικό παραμένει κρυμμένο, δεν εκδηλώνεται στο φως και υπάρχει αποθηκευμένο σαν αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε, οι κρυμμένες μας επιθυμίες. Σε κάποιο βαθμό αυτός ο αριθμός σχετίζεται με ιδιότητες που είχαμε σε προηγούμενες ζωές, αν και το θέμα αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από τα στοιχεία που αντλούμε μέσα από έναν και μόνο αριθμό. Δείχνει κατά κάποιο τρόπο τι θα ήθελε η ψυχή μας να είμαστε και άρα έναν πολύ πιο αληθινό προορισμό μας.

*Ως όνομα ανάλυσης χρησιμοποιούμε το όνομα που μας έδωσαν οι γονείς μας, το βαφτιστικό μας δηλαδή. Το χαϊδευτικό όνομα με το οποίο μας φωνάζουν ή το επίθετο που παίρνει μια γυναίκα μετά το γάμο δεν αλλάζουν τον πυρήνα του ατόμου και λειτουργούν ως τροποποιητές.

Για να συνθέσουμε τον πυρήνα χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας τα εξής:

α. τη σχετική δύναμη των στοιχείων του Πυρήνα

β. την τροποποιητική ικανότητα των στοιχείων του Πυρήνα.

γ. τη συμβατότητα των στοιχείων

δ. την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s