οι Εννέα Αριθμοί και οι Επτά Ακτίνες

Πέρα από την Αριθμολογία:
Ετήσιοι
Αριθμολογικοί Κύκλοι και Κοσμικές Ακτίνες.
Προσεγγίζοντας το Πεπρωμένο μέσω της Ελεύθερης Βούλησης

Η ημερομηνία της γέννησής μας αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα για εμάς τους ίδιους και το μέλλον μας. Πέρα όμως από την πρόβλεψη των γεγονότων και την ευκαιρία για αυτογνωσία που προσφέρει, ο μηχανισμός της λειτουργεί δημιουργώντας ένα ενεργειακό αποτύπωμα το οποίο έχει συγκεκριμένα γνωρίσματα. Αυτά τα γνωρίσματα της κάθε ημερομηνίας είναι σταθερά και ”πάντα εκεί”, λειτουργώντας ως αριθμημένα δοχεία που περιμένουν να γεμίσουν από αντίστοιχες συμπαντικές ενέργειες κάθε φορά. Κάθε δομικό στοιχείο της ημερομηνίας γέννησης αλλά και κάθε κύκλος που παράγεται από αυτήν είναι ακριβώς ένα συγκεκριμένο ”πάτημα” για τις ενέργειες ώστε να βρουν τρόπο εκδήλωσης και δράσης.
Υπάρχουν διάφοροι αριθμολογικοί κύκλοι, μεγάλοι και μικροί, που συνοδεύουν και επηρεάζουν το άτομο. Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε στον ετήσιο αριθμολογικό κύκλο και στο πώς μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε πιο συνειδητά για την εξέλιξή μας, κατανοώντας την ενέργεια που δέχεται κάθε φορά από την αντίστοιχη κοσμική Ακτίνα.

Φυσικά οι κύκλοι κάθε ημερομηνίας δεν αλλάζουν και θα μπορούσαμε να πούμε ότι περιγράφουν γεγονότα που είναι ”γραμμένο να συμβούν”, αλλά μέσα από τη διαχείριση της ενέργειας, της προσωπικότητας, της πρόθεσης και του σκοπού, η ελεύθερη βούληση που το ανθρώπινο ον διαθέτει μπορεί να αλλάξει κάποια από αυτά, σε κάποιο βαθμό.

Ετήσιος Κύκλος:
Κάθε χρονιά ξεκινάει για τον καθένα μας ένας ετήσιος προσωπικός κύκλος που περιγράφεται από έναν αριθμό.
Ο αριθμός αυτός είναι το μονοψήφιο άθροισμα

 • της ημέρας γέννησης,
 • του μήνα γέννησης
 • και του αριθμού του τρέχοντος έτους.

Ο αριθμός αυτός περιγράφει τη θεματική των γεγονότων που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους για το κάθε άτομο.Το αν τα γεγονότα θα είναι ευχάριστα ή δυσάρεστα για το άτομο, αυτό θα κριθεί από τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον ετήσιο αριθμό και τους δομικούς αριθμούς της ημερομηνίας γέννησης.
(
Με τη φράση ”δομικοί αριθμοί” εννοείται η ανάλυση της ημερομηνίας γέννησης σε αριθμούς κύκλων, επιτευγμάτων και εμποδίων)
Ας σημειωθεί εδώ ότι οι αριθμοί από το όνομα του ατόμου επίσης επηρεάζουν, άλλα τα ίδια τα γεγονότα διαμορφώνονται κυρίως μέσα από τους αριθμούς της γέννησης.

Σε τι χρησιμεύουν όμως οι Επτά Κοσμικές Ακτίνες;
Πέρα από τον συμβολισμό που έχει ο κάθε ετήσιος αριθμός με βάση την Αριθμολογία και πέρα από τα αντίστοιχα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της ξεδίπλωσης του αριθμού μέσα στη χρονιά, σημαντικό ρόλο θα παίξει και ο συντονισμός του ατόμου με την ανώτερη δόνηση ή ενέργεια του ετήσιου αριθμού. Αυτό γίνεται μέσω της αντίστοιχης κοσμικής Ακτίνας.
Η ημερομηνία μας είναι ένα αγγείο μέσα στο οποίο συλλέγεται φως και ενέργεια από τα ανώτερα επίπεδα. Είναι το καλούπι μέσα στο οποίο θα εντυπωθεί η ενσαρκωμένη ψυχή…
Οι αριθμοί που συνθέτουν την ημερομηνία της γέννησής μας μάς καθορίζουν από αρκετά έως πάρα πολύ και όλοι μαζί συνθέτουν έναν ζωντανό μηχανισμό που λέγεται σώμα, αίσθημα και σκέψη.
Αυτό όμως δεν αρκεί για να εξελιχθούμε μιας και ο μηχανισμός μας με την είσοδο της ψυχής στο φυσικό επίπεδο μέσα από τη γέννησή μας, τίθεται αμέσως σε λειτουργία και θα εκδηλώσει αυτά που είναι προγραμματισμένος να εκδηλώσει, θετικά ή/και αρνητικά.
Η ημερομηνία μας κινείται με κύκλους και, κάθε χρονιά, ο αριθμός του ετήσιου κύκλου διαμορφώνει το μέλλον του ατόμου.
Ο ετήσιος αυτός αριθμός παρέχει το ενεργειακό καλούπι που δίνει την πρόσβαση στις κοσμικές Ακτίνες να επενεργήσουν στο άτομο. Ενεργοποιεί το σύνολο της ημερομηνίας με συγκεκριμένους τρόπους δίνοντας κατευθύνσεις στο άτομο μέσω της αντίστοιχης κοσμικής Ακτίνας.
Αν κάποιος λοιπόν δεν έχει ενεργοποιήσει τη θετική όψη της ακτίνας της οποίας δέχεται την επιρροή κάθε φορά, τότε ο μηχανισμός της ημερομηνίας του θα κινηθεί με τον τρόπο που είναι προγραμματισμένος. Αυτό μπορεί να είναι καλό κάποιες φορές αλλά μπορεί να είναι και πολύ επικίνδυνο κάποιες άλλες γιατί το καλούπι της ημερομηνίας μας μπορεί να μην είναι τόσο ανθεκτικό σε κάποιες πιο ισχυρές ακτίνες με αποτέλεσμα να σπάσει.. Δεν είναι όλες οι ημερομηνίες αρκετά δυνατές για να δεχτούν τη δύναμη από όλες τις Ακτίνες..

Τι είναι οι Ακτίνες.
Η γνώση των επτά Ακτίνων είναι παμπάλαια και υπήρχε σε όλες τις μυστηριακές σχολές της αρχαιότητας. Κωδικοποιημένη όμως, γιατί ο άνθρωπος δεν ήταν ακόμη αρκετά εξελιγμένος ώστε όχι μόνο να καταλάβει αλλά και να εφαρμόσει αυτή την πολύπλοκη διδαχή. Έλληνες, Ινδοί και Αιγύπτιοι έχουν κρύψει μέσα στα γραπτά τους και τις ιστορίες τους τη γνώση των επτά Ακτίνων. Εμείς όμως σήμερα, είμαστε αρκετά εξελιγμένοι, ώριμοι και έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε αυτή τη γνώση, καθώς ήδη διαβαίνουμε το κατώφλι προς την αφύπνιση σε έναν καινούργιο κόσμο.

Κάθε μορφή συνειδητότητας, από το ορυκτό βασίλειο μέχρι και τον άνθρωπο, βρίσκεται πάντα σε επαφή με τον θείο σπινθήρα, η κάθε μορφή με διαφορετικό τρόπο, και η επαφή αυτή γίνεται από διαφορετικό επίπεδο και εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες εξέλιξης για την κάθε μορφή.
Μια παροιμία των Σούφι λέει: ”Ο Θεός κοιμάται μέσα στην πέτρα, ονειρεύεται μέσα στο φυτό, τεντώνεται από τον ύπνο του μέσα στο ζώο και ξυπνάει μέσα στον άνθρωπο.”
Καθ’ όλη την πορεία της εξέλιξής μας βρισκόμαστε σε άμεση επαφή με τη δημιουργική ενέργεια και όταν φτάνουμε στο σημείο που ξυπνάμε από τον ύπνο μας τότε μπορούμε να αναλάβουμε συν-δημιουργική δράση και να κάνουμε κυριολεκτικά θαύματα.
Οι Επτά Ακτίνες αποτελούν την ψυχολογική επιστήμη του μέλλοντος καθώς καλύπτουν κάθε πλευρά και όψη της ζωής και του ανθρώπινου όντος.
Φυσικά και το σύστημα βασίζεται στον ιερό αριθμό Επτά και πριν από τη συστηματοποίηση του από τη Μπλαβάτσκι, η παρουσία των Επτά Ακτίνων υπήρχε, συμβολικά και κωδικοποιημένα, σε πολλούς μύθους της αρχαιότητας.
Οι Επτά Ακτίνες είναι οι διάφορες πτυχές της εκδήλωσης της απόλυτης ενέργειας.
Εκδηλώνονται ως εντελώς αφηρημένες έννοιες και αρχές και κατά τη διάρκεια της καθόδου τους μέσα από τα επίπεδα, ντύνονται με την ουσία του κάθε επιπέδου.
Οι Ακτίνες αναφέρονται και ως οι Επτά Νοήμονες Δυνάμεις ή οι Επτά Κύριοι σαν να πρόκειται περί ατόμων… Είναι παγκόσμιες ενέργειες και ανήκουν σε όλο το σύμπαν.

Ο καθένας μας ανήκει ουσιαστικά σε μια μόνο ακτίνα, αλλά όλοι μας έχουμε κάποιες ιδιότητες και από άλλες ακτίνες και αυτό το συνοθύλευμα έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό των διαφορετικών ανθρώπινων χαρακτήρων. Κάθε άνθρωπος κυβερνιέται από 5 ακτίνες.

 • Ακτίνα της Ψυχής
  (υπεύθυνη για την πνευματική εξέλιξη)
 • Ακτίνα της Προσωπικότητας
  (Αλλάζει σε κάθε ενσάρκωση και είναι υπεύθυνη για τον εξαγνισμό ώστε η Ψυχή να μπορέσει να επιτελέσει τον σκοπό της.)
 • Ακτίνα Νοητικού Σώματος

 • Ακτίνα Συναισθηματικού Σώματος

 • Ακτίνα Φυσικού Σώματος

Αυτή την πενταπλή διακυβέρνηση μπορούμε να τη συνδέσουμε και με το σύμβολο του πεντάκτινου, το οποίο πέρα από τις διάφορες άλλες του αντιστοιχίες και συμβολισμούς εμπεριέχει τον ίδιο τον άνθρωπο μέσα στο σχήμα του. Το πεντάκτινο είναι η σφραγίδα του Ανθρώπου ο οποίος κυβερνάται από πέντε ακτίνες. Ο συνειδητός συντονισμός μας με αυτές μας κάνει Ανθρώπους και ικανούς να λειτουργήσουμε στη μαγική συν δημιουργία του μέλλοντος. Για να γίνει αυτό όμως, πέρα από τις πέντε Ακτίνες που διαμορφώνουν τον καθένα μας, πρέπει να αναπτυχθούν οι θετικές πλευρές όλων των Ακτίνων ώστε το άτομο να φτάσει σε δημιουργική ισορροπία. Χρειαζόμαστε όλες τις Ακτίνες και αυτός είναι στην ουσία ο λόγος που τα πράγματα κινούνται σε κύκλους και επαναλαμβάνονται, μέχρι να απορροφήσουμε όλες τις ακτίνες…

 

Ας δούμε συνοπτικά ποιες είναι οι ιδιότητες κάθε μιας από τις επτά Ακτίνες:

 • Πρώτη Ακτίνα: Θέληση ή Δύναμη.
  Σκοπός, θετικότητα και ηγεσία είναι οι αρετές αυτής της Ακτίνας. Δίνει τεράστια κινητήρια δύναμη και στην πραγματικότητα μερικές φορές λειτουργεί καταστροφικά.. Είναι η Ακτίνα του ηγεμόνα και σχετίζεται ιδιαίτερα με τον τομέα της κυβέρνησης. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με επιχειρήσεις και βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας είναι ιδιαίτερα ευθυγραμμισμένοι με αυτό το είδος της ενέργειας.
  Θετικές εκδηλώσεις:
  Δύναμη για το καλό, κουράγιο, αλήθεια, θάρρος, σκοπός, όραμα, ηγεσία.
  Αρνητικές εκδηλώσεις:
  Δύναμη για το κακό, υπερηφάνεια, υπέρμετρη φιλοδοξία, αλαζονεία, επιθυμία για έλεγχο των άλλων, θυμός.
 • Δεύτερη Ακτίνα: Αγάπη-Σοφία
  Αυτή η Ακτίνα ενσωματώνει τις ιδιότητες που αφορούν στην κατασκευή και είναι η ενέργεια που οδηγεί στην αληθινή κατανόηση χωρίς αποκλεισμούς . Η δύναμή της είναι μέσα από την επιμονή και ακτινοβολεί το πνεύμα της σχέσης και την ελκυστική ποιότητα της αγάπης. Με αυτή την Ακτίνα είναι συντονισμένοι οι εραστές της αλήθειας και εκείνοι που αναζητούν το δρόμο της Σοφίας. Οι δάσκαλοι, οι θεραπευτές και οι φιλόσοφοι είναι οι εκφραστές της μαγνητικής αυτής ενέργειας.
  Θετικές εκδηλώσεις:
  Ηρεμία, υπομονή, αγάπη για την αλήθεια, διαίσθηση, σοφία
  Αρνητικές εκδηλώσεις:
  Ψυχρότητα, αδιαφορία, εγωισμός, καχυποψία, αποτράβηγμα από τους ανθρώπους μέσα από τη μελέτη.
 • Τρίτη Ακτίνα: Ενεργός Νοημοσύνη.
  Αυτή η ενέργεια μεταφέρει μια υφέρπουσα παρόρμηση προς την κατεύθυνση τόσο της ψυχικής όσο και της σωματικής δραστηριότητας. Τα άτομα αυτής της Ακτίνας έχουν ως χαρακτηριστικά τους μια σαφή διάνοια, την ικανότητα να σχεδιάζουν και την ικανότητα για αφηρημένη σκέψη και έξυπνη οργάνωση. Η επιρροή της Ακτίνας λειτουργεί κυρίως μέσω της οικονομίας και της βιομηχανίας.
  Θετικές εκδηλώσεις:
  Ειλικρίνεια, συγκέντρωση, προσοχή, ηρεμία φιλοσοφική θεώρηση, ακρίβεια, μεταφυσική
  Αρνητικές εκδηλώσεις:
  Υπερκινητικότητα, υπερβολική φαντασία που μπερδεύει,
 • Τέταρτη Ακτίνα: Αρμονία μέσα από σύγκρουση.
  Αυτή είναι η Ακτίνα της ομορφιάς, της τέχνης και της δημιουργικής έκφρασης σε όλες τις μορφές. Είναι η ενέργεια η οποία μέσω της σύγκρουσης φέρνει την τάξη μετά από τη σύγχυση, την αρμονία μετά την έριδα και την ενότητα της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Βρίσκει την έκφρασή της ιδίως στον τομέα του πολιτισμού, αλλά έχει επίσης μεγάλη επιρροή στην ανθρωπότητα ως σύνολο, και επιφέρει την επίτευξη και την επιτυχία μέσα από τον αγώνα και την πάλη για εξέλιξη.
  Θετικές εκδηλώσεις:
  Συμπάθεια, γενναιοδωρία, γρήγορη αντίληψη, έντονα αισθήματα, σωματικό θάρρος.
  Αρνητικές εκδηλώσεις:
  Ανηθικότητα, έντονα πάθη, έλλειψη θάρρους, νωθρότητα, υπερβολές.
 • Πέμπτη Ακτίνα: Συγκεκριμένη Γνώση και Επιστήμη.
  Αυτή η Ακτίνα είναι η κατεξοχήν Ακτίνα του μυαλού, της κριτικής ικανότητας και της έρευνας. Είναι η Ακτίνα που απαιτεί μεγάλη ακρίβεια στη σκέψη και στην έρευνα και δίνει μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια. Μέσα σε αυτό το ρεύμα βρίσκονται εκείνοι που εργάζονται σε όλους τους διαφορετικούς κλάδους της επιστήμης.
  Θετικές εκδηλώσεις:
  Ακρίβεια, δικαιοσύνη, επαγρύπνηση, κοινή λογική, ανεξαρτησία.
  Αρνητικές εκδηλώσεις:
  Προκατάληψη, κριτικότητα, νοητική μοναξιά, αδιαλλαξία, έλλειψη κατανόησης και συμπάθειας.
 • Έκτη Ακτίνα: Αφοσίωση και Ιδεαλισμός
  Η αφοσίωση, το πνεύμα υπηρεσίας και ο φανατικός αλτρουισμός είναι οι βασικές παρορμήσεις αυτής της Ακτίνας. Η έκτη Ακτίνα μεταφέρει πολλή ένταση και μια σχεδόν στρατιωτική προσήλωση σε ένα σημείο. Είναι η Ακτίνα της σταυροφορίας και της ιδεολογίας και είναι η μεγάλη δύναμη στην θρησκεία.
  Θετικές εκδηλώσεις:
  Αγάπη, τρυφερότητα, αφοσίωση, διαίσθηση, σεβασμός, πίστη.
  Αρνητικές εκδηλώσεις:
  Καχυποψία, φανατισμός, εγωιστική αγάπη, ζήλεια, προλήψεις, τυφλή αφοσίωση.
 • Έβδομη Ακτίνα: Τελετουργική Τάξη.
  Αυτή είναι η Ακτίνα που συνδέει το πνεύμα και την ύλη και λειτουργεί μέσω του νόμου, της οργάνωσης και της τελετουργίας. Τα άτομα που συνδέονται με αυτή την Ακτίνα βρίσκουν απόλαυση στην τάξη και στην διαδικασία της τελειοποίησης των μορφών.. Δεδομένου ότι έχει να κάνει με την υλοποίηση της ενέργειας μέσα από συγκεκριμένη μορφή, η έβδομη Ακτίνα σχετίζεται με τις οικονομικές δραστηριότητες και την τελετουργική μαγεία.
  Θετικές εκδηλώσεις:
  Δύναμη, δημιουργικότητα, αυτονομία, ευγένεια, οργάνωση.
  Αρνητικές εκδηλώσεις:
  Περηφάνεια, προλήψεις, φτωχή κρίση, αλαζονεία, μαύρη μαγεία.

Παράλληλα με τον αριθμό που περιγράφει και σηματοδοτεί το προσωπικό μας έτος λειτουργεί και η αντίστοιχη Ακτίνα. Οι αριθμοί είναι εννέα όμως και οι Ακτίνες επτά…
Στην περίπτωση που έχουμε αριθμολογικό ετήσιο κύκλο 8 ή 9, τότε η Ακτίνα που βρίσκει έδαφος για να δράσει είναι η πρώτη Ακτίνα για τον κύκλο 8 και η δεύτερη Ακτίνα για τον κύκλο 9.
Η διαφορά του τρόπου λειτουργίας αυτών των Ακτίνων μέσα στον αριθμολογικό κύκλο 1 και 2 σε σχέση με τους κύκλους 8 και 9 έγκειται στο ότι στην περίπτωση του 8 και του 9 οι Ακτίνες λειτουργούν με μεγαλύτερο εύρος αλλά πιο συμπυκνωμένη δράση, πράγμα που καθιστά τις χρονιές 8 και 9 σημαντικότατες για υλοποιήσεις γεγονότων και αποτελεσμάτων σε πολύ πρακτικό και απτό επίπεδο αλλά παράλληλα ”επικίνδυνες” να εμφανίσουν έντονα εγωιστικές συμπεριφορές που ίσως κάνουν το άτομο να μη μπορέσει να διαχειριστεί σωστά τα δώρα της χρονιάς του..
Ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να ευθυγραμμιστούμε με την ενέργεια της προσωπικής μας χρονιάς και να δράσουμε αναπτύσσοντας τις θετικές χαρακτηριστικές ιδιότητες της αντίστοιχης Ακτίνας. Πέρα από τα συγκεκριμένα γεγονότα που θα φέρει ένας ετήσιος αριθμός μπορούμε, πάντα μέσα στο πλαίσιο που σηματοδοτεί ο αριθμός, να λειτουργήσουμε ενισχύοντας τις θετικές όψεις της αντίστοιχης Ακτίνας και προσπαθώντας να κατανοήσουμε και να διορθώσουμε τις αρνητικές της εκδηλώσεις.
Αυτό θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε βαθύτερα τη δυναμική των γεγονότων που έρχονται από τον αριθμό της χρονιάς και να βοηθήσουμε ενεργειακά τα ίδια τα γεγονότα ώστε καταληκτικά να ωφεληθούμε το περισσότερο και καλύτερο που μπορούμε μέσα από αυτά!

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην τριμηνιαία έκδοση New Age Astrology, τεύχος 5.
Αυτό και προηγούμενα τεύχη του περιοδικού μπορείτε να παραγγείλετε εδώ

Το οπτικοακουστικό υλικό από το σεμινάριο  μου για τα παραπάνω μπορείτε να το προμηθευτείτε εδώ

4 thoughts on “οι Εννέα Αριθμοί και οι Επτά Ακτίνες

 1. μια διορθωση στο αρθρο σας…το πεντακτινο ειναι το συμβολο του ανθρωπου που ΚΥΒΕΡΝΑ τις 5 ”ακτινες”…..στην κυριολεξια τα ”στοιχεια”…..αλλα σε σχεση με το αρθρο σας δεχομαι τον ορο ”ακτινες”….γενικα δεν ταιριαζει…το δεκαγωνο θα ηταν μια πιο σαφες”λυση”…

  • Σας ευχαριστώ για το σχόλιο αλλά και για τον χρόνο που αφιερώσατε για να διαβάσετε το άρθρο.

 2. Pingback: Οι Επτά Ακτίνες και η ερμηνεία τους! | Το Μονοπάτι της Αστρολογίας

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s